คำย่อ อักษรย่อ


  พ.ร.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.ร.บ.พระราชบัญญัติ -