คำย่อ อักษรย่อ


  JTLYK ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
JTLYKJust to let you knowแค่บอกให้รู้ไว้ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)