คำย่อ อักษรย่อ


  JIC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
JICJust in caseเผื่อไว้ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)