คำย่อ อักษรย่อ


  IOW ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
IOWIn other wordsถ้าจะพูดอีกอย่างก็.. ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)