คำย่อ อักษรย่อ


  IMPOV ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
IMPOVIn my point of viewฉันคิดว่า…. ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)