คำย่อ อักษรย่อ


  IMO ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
IMOIn my opinionฉันคิดว่า… ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)