คำย่อ อักษรย่อ


  HAND ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HANDHave a nice dayโชคดีนะ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)