คำย่อ อักษรย่อ


  GJ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GJGood jobทำได้ดีมาก! ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)