คำย่อ อักษรย่อ


  FAQ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
FAQFrequently asked questionsคำถามที่ถามบ่อย ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)