คำย่อ อักษรย่อ


  CUL or CUL8R ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CUL or CUL8RSee you laterแล้วเจอกัน ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)