คำย่อ อักษรย่อ


  BTDT ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BTDTBeen there, done thatไปมาแล้วทำเรียบร้อยแล้ว ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)