คำย่อ อักษรย่อ


  ATM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ATMAt the momentในตอนนี้ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)