คำย่อ อักษรย่อ


  B-R-B ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
B-R-BBe Right Backเดี๋ยวกลับมา ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)