คำย่อ อักษรย่อ


  VS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
VSVersusตรงข้ามกัน / ต่อสู้กัน ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)