คำย่อ อักษรย่อ


  SMS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SMSShort Message Serviceบริการส่งข้อความ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)