คำย่อ อักษรย่อ


  PC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PCPersonal Computerคอมพิวเตอร์ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)