คำย่อ อักษรย่อ


  ASAP ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ASAPAs Soon As Possilbeเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)