คำย่อ อักษรย่อ


  MHM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MHMYes!ใช่ เห็นด้วย มาจากเสียง อื้ม ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)