คำย่อ อักษรย่อ


  ผอ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผอ.ผู้อำนวยการ -