คำย่อ อักษรย่อ


  Ttly ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
TtlyTalk to you laterไว้คุยกันใหม่ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)