คำย่อ อักษรย่อ


  Txt ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
TxtTextข้อความ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)