คำย่อ อักษรย่อ


  Rly ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
RlyReply (can also be used Really)ตอบกลับ (หรือจะแปลว่าจริง ๆ ก็ได้) ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)