คำย่อ อักษรย่อ


  ผศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผศ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -