คำย่อ อักษรย่อ


  PM me ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PM mesend me a Private Messageส่งข้อความแบบส่วนตัวมาหาฉัน ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)