คำย่อ อักษรย่อ


  L8r ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
L8rLaterต่อมา ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)