คำย่อ อักษรย่อ


  LMFAO ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
LMFAOLaugh my f**king ass offขำมากสุด ๆ ยิ่งกว่า LMAO ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)