คำย่อ อักษรย่อ


  ผวจ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผวจ.ผู้ว่าราชการจังหวัด -