คำย่อ อักษรย่อ


  JK ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
JKJust Kiddingล้อเล่น ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)