คำย่อ อักษรย่อ


  IM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
IMInstant Messageข้อความโต้ตอบ หรือส่งข้อความคุยกัน ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)