คำย่อ อักษรย่อ


  IDK ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
IDKI don’t Knowฉันไม่รู้ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)