คำย่อ อักษรย่อ


  GNASD ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GNASDGood Night and Sweet Dreamsราตรีสวัสดิ์และนอนหลับฝันดี ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)