คำย่อ อักษรย่อ


  BTW ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BTWBy The Wayคำขึ้นต้นเวลาอยากจะเปลี่ยนเรื่องคุย ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)