คำย่อ อักษรย่อ


  ASL ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ASLAge/ Sex/ Locationเพศ/อายุ/ที่อยู่ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)