คำย่อ อักษรย่อ


  rep. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
rep.Representativeตัวแทน ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในที่ทำงาน)