คำย่อ อักษรย่อ


  R&D ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
R&DResearch and Developmentฝ่ายวิจัยและพัฒนา ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในที่ทำงาน)