คำย่อ อักษรย่อ


  plc ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
plcpublic limited companyบริษัทมหาชนจำกัด ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในที่ทำงาน)