คำย่อ อักษรย่อ


  Man.Dir. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Man.Dir.Managing Directorกรรมการผู้จัดการ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในที่ทำงาน)