คำย่อ อักษรย่อ


  ผบช.ก. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผบช.ก.ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง -