คำย่อ อักษรย่อ


  h.q. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
h.q.Headquartersสำนักงานใหญ่ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในที่ทำงาน)