คำย่อ อักษรย่อ


  hdw ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
hdwhardware (computer)ฮาร์ดแวร์ (คอมพิวเตอร์) ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในที่ทำงาน)