คำย่อ อักษรย่อ


  ext. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ext.extension (phone number)หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในที่ทำงาน)