คำย่อ อักษรย่อ


  exec. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
exec.executiveฝ่ายบริหาร ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในที่ทำงาน)