คำย่อ อักษรย่อ


  est. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
est.establishedที่จัดตั้งขึ้น ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในที่ทำงาน)