คำย่อ อักษรย่อ


  Dr ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DrDoctor/Directorแพทย์ / กรรมการ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในที่ทำงาน)