คำย่อ อักษรย่อ


  CV ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CVcurriculum vitaeประวัติย่อ ๆ ในใบสมัครงาน ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในที่ทำงาน)