คำย่อ อักษรย่อ


  assoc. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
assoc.associationสมาคม ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในที่ทำงาน)