คำย่อ อักษรย่อ


  ผบก.ภ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผบก.ภ.ผู้บังคับการตำรวจภูธร -