คำย่อ อักษรย่อ


  a.o.b. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
a.o.b.any other businessธุรกิจอื่น ๆ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในที่ทำงาน)