คำย่อ อักษรย่อ


  CEO ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CEOChief Executive Officerประธานฝ่ายบริหารบริษัท ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในที่ทำงาน)