คำย่อ อักษรย่อ


  AGM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AGMAnnual General Meetingการประชุมทั่วไปประจำปี ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในที่ทำงาน)